KOM4321 ve KOM9000 Derslerinin Öğrenci Listeleri

KOM4321 Tasarım Projesi dersinin öğrenci listesiyle OBS üzerindeki öğrenci listesi farklı olup gerçek öğrenci listesine, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KOM9000 Bitirme Çalışması dersinin öğrenci listeleri OBS'ye işlenmiş olup OBS üzerinden denetleyebilirsiniz.

Tüm Duyurular