2018-2019 Güz Doktora Yeterlilik Sınavı Hk.

20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve bu yönetmelik çerçevesinde 03.11.2016 tarih, 2016/04-07 sayılı Senato kararıyla hazırlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği köklü değişiklikler içermektedir.
 
 
 
Özellikle değişen Doktora Yeterlik Sınavına ilişkin temel kavramlar, uygulama esasları, önemli tarihler ve izlenecek adımlar konusunda (2016-2017 Bahar Yarıyılından başlanarak uygulanmaya başlanmıştır) öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfalarında yayınlanan yönetmelik ve çeşitli belgelerden faydalanarak bilgi sahibi olabilirler.
 
 
 
2018-2019 Güz Yarıyılı için Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kontrol ve Otomasyon Anabilim Dalında Doktora Yeterlik Sınavının nasıl uygulanacağına dair bilgiler aşağıda linki verilen belgede yer almaktadır.
 
 
2018-2019 Güz Doktora Yetelilik Sınavına Dair Hususlar
Tüm Duyurular