KOM4321, KOM9000 ve Laboratuvar Dersleri Hakkında

Laboratuvar dersleri, ilk ders haftasında gerçekleştirilmeyecektir.


Başlıkta ders kodları belirtilen KOM4321 Tasarım Projesi ve KOM9000 Bitirme Çalışması derslerini seçen lisans çalışma gruplarının, ilk ders haftasının son günü olan 7 Ekim mesai sonuna kadar, 2 form doldurması gereklidir. Bu formlardan biri elektronik ortamda doldurulacaktır. Diğer form, elektronik ortamda doldurulup gerekli imzaların atılmasıyla bölüm sekreterliğine elden teslim edilmelidir.

Formlar ve detayları için aşağıdaki alt sayfaları inceleyebilirsiniz:

 

Tüm Duyurular