Doktora Yeterlik Sınavının Uygulanmasına Yönelik Hususlar

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2020 - 2021 Bahar yarıyılından başlamak üzere Doktora Yeterlik Sınavlarının uygulanmasında bir dizi değişikliğe gidilmiştir.
 
 
Doktora Yeterlik Sınavları yazılı ve sözlü sınavlar olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı Doktora Yeterlik ilk aşama olan yazılı sınav kapsamında yeterliği belirleyecek dersler öğrencinin lisansüstü eğitimi sırasında aldığı dersler göz önünde bulundurularak seçilecektir. Öğrenci farklı lisansüstü dersleriyle ilgili en az 7 sorudan 4 tanesini seçerek cevaplayacaktır.
 
Yeterlik yazılı sınav tarihi aşağıda belirtilmektedir.
 
Yazılı Sınav Tarihi 28.11.2022 Pazartesi
Yazılı Sınav Saati: 13.00
Yazılı Sınav Yeri: KOM Toplantı Odası
 
 
Yeterlik sözlü sınavı ise her öğrencinin planlamasına bağlı olarak değişir en geç 19.12.2022 tarihine kadar yapılır.
·       Öğrencinin yazılı bölümden başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı sınav puanı en az 70/100 olmalıdır.
·       Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır
·       Yazılı ve sözlü sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.
·       Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır

 

Tüm Duyurular