Kayıt Süreci ile İlgili Bilgilendirme

 

2018-2019 Bahar Yarıyılı ders kayıt işlemleri 03-08 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt sürecinde yaşanabilecek sorunları engellemek amacıyla ekte yer alan 

 

 

YTÜ DERS KAYIT VE SEÇİM İŞLEMİ ESASLARI

 

EEF Ders Kayıtlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Kayıt Takvimi

 

dokümanlarının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen dokümanlarda anlaşılmayan durumlar ve ders kontenjanları ile ilgili komblm@yildiz.edu.tr e-posta adresi yolu ile konu hakkında irtibata geçilmesi gerekmektedir.  

 

Bu dökümanlarda belirtilen koşullar dışında, ders çakışması durumunda diğer eğitim programından dilekçe ile ders alma taleplerini değerlendirme koşulları kapsamına giren öğrenciler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

a) 2010 öncesi girişli öğrenciler (26.01.2012 tarihli Senato kararı gereği)

b) ÇAP öğrencileri

c) 2018-2019 Bahar döneminde kesin mezuniyet durumu olan öğrenciler

 

Aynı eğitim planı içerisinde grup, ders, vb. değişiklikler (bir mesleki dersi belirlenen gruptan farklı bir grupta almak, seçimlik bir havuzda seçilen ders yerine başka bir dersi almak, vb.) ile ilgili talepler kesinlikle kabul edilmemektedir.

 

 

Bu durumda olabilecek öğrencilerimiz ders programları ve transkriptlerini ekledikleri durumlarını detaylıca aktaran dilekçeleriyle birlikte 11-13 Şubat 2019 tarihlerinde bölümümüze başvurabilirler. Önemle duyurulur.

 

Tüm Duyurular