Bilgilendirme - Doktora Yeterlik Bahar 2019

20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 03.11.2016 tarih, 2016/04-07 sayılı Senato kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği köklü değişiklikler içermektedir. 

 
 
Özellikle değişen Doktora Yeterlik Sınavına ilişkin temel kavramlar, uygulama esasları, önemli tarihler ve izlenecek adımlar konusunda öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfalarında yayınlanan yönetmelik ve çeşitli belgelerden faydalanarak bilgi sahibi olabilirler.
 
 
Bilgilendirme Doktora Yeterlik Bahar 2019 (PDF)
Tüm Duyurular