KOM4321 ve KOM9000 Dersleri Hakkında

KOM9000 Bitirme Çalışması dersi kapsamında yazılan tezler, 21 Haziran 2022 Salı saat 16:00'a kadar danışman öğretim üyesine basılı olarak 3 adet olmak üzere tez teslim formuyla beraber elden teslim edilmeli ve sadece bitirme tezi, komtasarimbitirme@std.yildiz.edu.tr e-posta adresine e-postalanmalıdır. Tez ve teslimle ilgili detaylı bilgi için "Eğitim > Lisans > Bitirme Çalışması" alt sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

KOM9000 Bitirme Çalışması ve KOM4321 Tasarım Projesi dersine ait sunum programı ayrıca ilan edilecektir.

KOM4321 Tasarım Projesi dersinde kullanılacak şablon için "Eğitim > Lisans > Tasarım Projesi" alt sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Tez teslimini gerceklestirmeden önce Bitirme Tezinin 3. Bölüm  "Proje Tasarımında Gözönüne Alınan Gerçekçi Kısıtlar ve Koşullar " çıktılarının Tez Danışmanı tarafından kontrol edilmesi ve tezin bu çıktılara uygunluğunun teyit edilmesinin sağlanması gerektiği önem ile duyurulur.

Tüm Duyurular