2021-2022 Yaz Dönemi Ders Programı

Bölüm dersleri yalnızca İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Müh.Bölümü’nden alınabilir. Servis dersleri için ilgili dersin Yaz okulunda açılmaması şartı aranmaktadır.

Dilekçe tarih aralığını 1 - 4 Temmuz 2022 olup bölüm sekreterliğine elden teslim edilmesi gerekmektedir..

KOM Lisans Ders Programı

Ders Alma Dilekçesi

Tüm Duyurular