Ders Kayıt İşlemleri hk.

Öğrencilerimizin ders kayıtlarına ilişkin kılavuz ekte sunulmuştur.
 
Çakışan dersini almak isteyen öğrencilerimizin:
 
Üniversitemiz Senatosu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020-06 sayılı toplantısında, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılına mahsus olmak üzere “Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına” karar verilmiştir.   Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.
 
Kararına uygun olarak 1 Ekim 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekte sunulan "Mazeretli Ders Ekle-Sil" dilekçesini komblm@yildiz.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir. İlgili tarihten sonra gönderilecek olan dilekçeler kabul edilmeyecek olup, öğrencilerimize önemle duyurulur. 
 
  • Ders seçimleri ile ilgili olarak tüm soru ve sorunlarınızı komblm@yildiz.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.
  • Kontenjanlar her gün saat 15:00 da değerlendirilecek ve uygun olan dersler için artırım yapılacaktır.
  • Çok Disiplinli Tasarım dersi için fakültemizin diğer bölümlerinin açmış olduğu gruplardan dersi seçmeniz gerekmektedir. Ders Dili daha sonra düzenlenecektir.
  • Kontenjan talepleri ile ilgili bölümümüz dersleri için komblm@yildiz.edu.tr adresine, servis dersleri için ise ilgili bölüme mail atmanız yeterli olacaktır.
  • Mazeretli Ders Ekle-Sil dilekçe kabulü 5-7 Ekim 2020 (bu tarihten sonra gönderilecek olan dilekçeler kabul edilmeyecektir.)
  • Senato kararlarında yer alan "Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınacaktır. Alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmayacaktır." maddesindeki alttan alınan ders için daha önceden alınmış olması şartı aranmayacaktır.
 
 
Ders Kayıtları Kılavuzu
 
Mazeretli Ders Ekle-Sil

 

Tüm Haberler