Ana içeriğe atla

Bitirme Çalışması

Öğrencilerimiz, KOM9000 Bitirme Çalışması kapsamında bireysel grup veya 2-3 kişilik gruplar halinde bitirme çalışmalarını gerçekleştirirler. Bu grupların, danışmanlarıyla iletişime geçip beraber çalışma konusunda hemfikir olmaları ve lisans çalışması başlığını belirlemeleri gerekmektedir.

Dönem Başında Yapılması Gerekenler

 

Dönem başı formlarıınn doldurulmaması durumunda, öğrenciler bireysel grup olarak herhangi bir danışmana atanacaktır. Dönem başı formlarıyla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik ve elden teslim olmak üzere 2 tür form doldurulmaktadır. İlgili formlar yukarıda paylaşılmıştır.

 • Formlar, sadece grup liderleri tarafından doldurulmalı, diğer grup üyeleri formları doldurmamalıdır.

 • Herhangi bir kurumdan ekonomik ve akademik destek alınıyorsa, proje numarası ve aldığı destek de forma işlenmelidir.

 • Formların ilk ders haftasında doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili dönem başında hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.

 • Beraber çalışılması istenen danışmanlar, öncelik sırasına göre yazılmalıdır.

  • Yüksek öncelikli danışman adayının grupla çalışma arzusu ve danışmana düşen ortalama grup sayısına bağlı olarak tercih edilen danışmana atanamama ihtimali bulunmaktadır. Bu durumdan dolayı çalışılmak istenen yüksek öncelikli danışmanla iletişime geçilmesi önerilir.

 • Atamalar, aşağıdaki adımlara göre gerçekleştirilir.

  • Yüksek öncelikli danışmanların ataması gerçekleştirilir.

   • Danışmana, ortalama grup sayısından daha az grup başvurmuşsa:

    • Yüksek öncelik olarak yazıldığı tüm gruplar atanır.

    • Kendisini yüksek öncelik olarak seçmeyen gruplar arasından, ortalama grup sayısını tamamlayan en az grup sayısı kadar grubu kabul eder.

   • Danışmana, ortalama grup sayısı kadar grup başvurmuşsa tüm gruplar danışmana atanır.

   • Danışmana, ortalama grup sayısından daha çok grup başvurmuşsa:

    • Kendisini seçen gruplar arasından, en az ortalama grup sayısı kadar grubu kabul eder.

  • Atanamayan gruplar, öncelik sırasına koyduğu danışmanların grup sayısına göre yüksek öncelikte olmayan danışmanlara atanır.

  • Öncelik sırasındaki hiçbir danışmana atanamayan grup, ortalama grup sayısı düşük olan diğer danışmanlara atanır.

 • Elektronik ortamda doldurulması gereken form doldurulmamışsa, elden teslim edilmesi gereken form kabul edilmeyecektir. (Uzaktan eğitim döneminde geçerli değildir.)

 • Elden teslim edilecek formda, danışman öğretim üyelerinin de imzalarının bulunması gerekmektedir. (Uzaktan eğitim döneminde geçerli değildir.)

 • Elektronik formun hatalı doldurulması durumunda, bölüm sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

 

Dönem İçinde Yapılması Gerekenler

Bitirme çalışması kapsamında yazılan lisans tezinin, tez yazım kurallarına uyularak hazırlanması gerekmektedir. Bitirme çalışması tez şablonları aşağıdaki gibidir:

 

Dönem Sonunda Yapılması Gerekenler

 • Bitirme çalışması grup liderlerinin, final haftası başlamadan önce aşağıdaki iki formu doldurmaları gereklidir:

  • KOM - Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması e-Teslim Formu (Elektronik ortamda,doldurulacaktır.)

  • Bitirme Çalışması Teslim Formu (Elektronik ortamda doldurmalı, elle imzalanmalı ve bölüm sektreterliğine elden teslim edilmelidir.) (Uzaktan eğitim döneminde geçerli deildir.)

   • Öğrenci no ile başlayan tabloya, grup liderinin bilgileri yazılmalıdır.

    • E-posta adresi, @std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresi olmalıdır.

   • Bitirme tezi ekibi tablosuna, grup lideri dışındaki grup üyelerinin bilgileri yazılmalı ve imzalanmalıdır.

   • Bitirme tezinin tablosuna, bitirme teziyle ilgili bilgiler girilmelidir.

 

Formların doldurulmaması durumunda, öğrenciler sunum programlarına dahil edilmeyecektir. Formlarla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik ve elden teslim olmak üzere 2 tür form doldurulmaktadır. İlgili formlar yukarıda paylaşılmıştır.

 • Formla birlikte yapılan bitirme çalışması, 3 nüsha halinde bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 • Belgelerin final haftası başlamadan teslim edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili dönem sonunda hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.

 • Elektronik ortamda doldurulması gereken form doldurulmamışsa, elden teslim edilmesi gereken belgeler kabul edilmeyecektir.

 • Elden teslim edilecek formda, danışman öğretim üyesinin ve grup üyelerinin de imzasının bulunması gerekmektedir.

 • Elektronik formun hatalı doldurulması durumunda, bölüm sekreterliğine başvurulması gerekmektedir.

 

Gruplar, yaptıkları bitirme çalışması kapsamında dönem sonunda bir sunum gerçekleştirirler. Sunumla ilgili detaylar ve tarihi, dönem sonunda yapılacak duyuruluyla ilan edilir.