Komisyonlar

 


Komisyon Adı

Komisyon Üyeleri

Bölüm Yönetimi

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bilişim ve WEB Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI  (Başkan)

Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞ

Arş. Gör. Berkem VURAL

Bölüm Tanıtım ve Kayıt Komisyonu

Doç. Dr. Janset DAŞDEMİR (Başkan)

Arş. Gör. Neslihan KARAŞ

Arş.Gör. Berkem VURAL

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIRAN

Arş. Gör. Esra KAYA AYANA

Arş. Gör. Ramazan KAYA

Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEK (Başkan)

A KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEK

Arş. Gör. Berkem VURAL

B KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI

Arş. Gör. Buse TACAL UCUN

C KOMİSYONU

Doç. Dr. Janset DAŞDEMİR

Arş. Gör. Neslihan KARAŞ

D KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN

Arş. Gör. Esra KAYA AYANA

E KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EREN

Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞ

Eğitim Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN (Başkan)

Arş. Gör. Buse TACAL UCUN

Arş. Gör. Ammar URGAN

Arş. Gör. Ramazan KAYA

Uluslararası İlişkiler, Erasmus ve
Farabi Değişim Programları Komisyonu

Doç. Dr. Janset DAŞDEMİR (Başkan)

Arş. Gör. Neslihan KARAŞ

Arş.Gör. Berkem VURAL

Haftalık Ders Programı ve Sınav Programı
Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN (Başkan)

Arş. Gör. Ammar URGAN

Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞ

Af Komisyonu

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Janset DAŞDEMİR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIRAN

Arş. Gör. Buse TACAL UCUN

Arş. Gör. Ammar URGAN

Arş. Gör. Ramazan KAYA

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN (Başkan)

Arş. Gör. Neslihan KARAŞ

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EREN  (Başkan)

Arş. Gör. Buse TACAL UCUN

Arş. Gör. Ammar URGAN

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme
Projesi Komisyonu

Prof. Dr. Veysel GAZİ (Başkan)

Arş. Gör. Esra KAYA AYANA

Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI (Başkan)

Arş. Gör. Ramazan KAYA

Laboratuvar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz EREN (Başkan)

OMRON Laboratuvarı 1 (Endustriyel Otomasyon)  (Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI)

OMRON Laboratuvarı 2 (Servo Sistemler)  (Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATI)

PHOENIX CONTACT Laboratuvarı  (Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN)

Kontrol Sistemleri Laboratuvarı  (Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞAR)

Elektronik / Sayısal Elektronik Laboratuvarı  (Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEK)

HIMA Laboratuvarı (Prof. Dr. Veysel GAZİ)

CAD Laboratuvarı 1  (Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN)

CAD Laboratuvarı 2  (Dr. Öğr. Üyesi Levent UCUN

SCHNEIDER Laboratuvarı  (Doç. Dr. Janset DAŞDEMİR)

YORUM OTOMASYON Laboratuvarı  (Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEK (Başkan)

Arş. Gör. Esra KAYA AYANA

Endüstriyel İlişkiler, Paydaşlarla İletişim 
ve Organizasyon Komisyonu

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİN (Başkan)

Prof. Dr. Veysel GAZİ

 

 

KOMİSYON GÖREV TANIMLARI
 

NO

Komisyon Adı

Görev Tanımı

 

1.

 

Bilişim ve WEB Komisyonu

 

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Bölüm WEB sayfasının güncellemek  
 • Bölüm İngilizce WEB sayfasını hazırlamak  
 • Bölüme ait sosyal paylaşım sayfasını (facebook, twitter) oluşturmak. Bölüm ve derslerle ilgili duyuru ve haberleri bu sayfalar üzerinden iletmek. Bu sayfalara görüş bildirenlerin görüşlerini derleyerek bölüme raporlamak.  
 • Bölüm akademik faaliyet raporunu hazırlamak ve web sayfasından ilan etmek
 • Proje, yayın ve patent alımı gibi faaliyetlerin yayınlanacağı internet sayfasını hazırlamak ve bölüm web sayfasına adapte etmek  
 • Bölüm WEB sayfası işlevini geliştirilmek  
 • Komisyonların WEB sayfası üzerinde istediği değişiklikleri yapmak
 • Uygun görülen anketlerin WEB sayfası üzerinden yapmak
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

2.

 

Bölüm Tanıtım ve Kayıt Komisyonu

 

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir) 
 • Bölümümüz tanıtımı ile ilgili görsel ve basılı materyalleri hazırlamak 
 • YGS tercihlerini yapacak öğrencilere yönelik tanıtım günlerinde bölümümüzü temsil etmek
 • Bölümümüze YGS ile gelen öğrencilerin kayıtlarını yapmak
 • Bölümümüze YGS ile yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon sunumunu yapmak ve bölüm/kampüsün tanıtımını yapmak 
 • İlimizdeki önemli görülen lise ve dershane öğrencilerine yönelik tanıtım faaliyetleri yapmak
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

3.

 

Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)
 • Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonunun çalışma ilkelerini belirlemek
 • Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol etmek ve staj evraklarını onaylamak
 • Staj defterlerini değerlendirmek
 • Teknik gezi organizasyonlarını yapmak
 • Uygun görülen lisans dersleri için (endüstriden) seminerler organize etmek
 • Lisansüstü seminer dersleri için (endüstriden) seminerler organize etmek
 • Kontrol ve Otomasyon mühendisliğine giriş dersi için (endüstriden) seminerler organize etmek
 • Bölümümüz tarafından organize edilen diğer seminer, konferans ve toplantıları organize etmek
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

4.

 

Eğitim Öğretim Komisyonu

 

 

 • Lisans yeni ders açma süreçlerini öğretim üyelerine bildirmek ve yeni ders önerilerini incelemek  
 • Yeni öğretim planlarının oluşumunu organize etmek
 • Ders ön şartlarını güncellemek ve dersler arasındaki mantıksal akış diyagramlarını oluşturmak  
 • Ders içeriği çakışmalarını belirlemek ve bu bağlamda dersler arasında koordineyi sağlamak  
 • Derslerde terminoloji ve notasyon birliğini sağlamak
 • Derslerde kitap kullanımını teşvik etmek
 • Eğitim Amaçları, program çıktıları, misyon ve vizyonu güncellemek  
 • Güncellenen amaç ve çıktılara paralel olarak bölüm anketlerinin tümünü güncellemek
 • Program çıktılarının zorunlu derslere dağıtımını yapmak ve ilgili derslerin içeriğinin buna göre güncellenmesini sağlamak  
 • Bologna sürecinde oluşturulacak yeni ders planında ECTS (AKTS) kredilerinin dersler arasındaki dağılımını organize etmek  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

5.

 

Uluslararası İlişkiler, Erasmus ve Farabi Değişim Programları Komisyonu

 

 • Erasmus ve Farabi komisyonunun çalışma ilkelerini belirlemek
 • Erasmus ve Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek
 • Erasmus ve Farabi kapsamında alınan derslerin uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünü yapmak  
 • Erasmus ve Farabi kapsamındaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, bu amaçla web sayfasını daha etkin kullanmak  
 • Erasmus ve Farabi öğrencilerinin başvurularını online olarak yapabilecekleri WEB sayfasını bilişim komisyonu ile birlikte yapmak  
 • Üniversitemiz uluslararası ilişkiler ofisinin bölümümüzle ilgili öğrenci değişim programlarını yürütmek.
 • Öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak
 • Erasmus ve Farabi kapsamında karşı taraftan alınan derslere ait doküman ve ders tanıtım formlarının teminin sağlamak ve arşivlemek (Mümkünse resmi onaylı, değilse öğrenci ile önceden görüşerek temin edilmesi)  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

6.

 

Haftalık Ders Programı
ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Lisans ve lisansüstü ders programlarını hazırlamak (Güz + Bahar + Yaz)  
 • Sınav gözetmen görevlendirme kriterlerini belirlemek
 • Yıl içi sınav programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak
 • Final programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak
 • Öğretim üyesi yüklenmelerini belirlemek ve raporlamak (teori, uygulama, laboratuvar ve toplam yük özetlerini belirler)  
 • Öğretim üyesi puantaj yük dağılımlarını belirlemek  
 • Sınavlarda öğrencilerin derslik kontenjanına uygun rastlantısal dağılımını yapan programı hazırlamak (NOT: öğrencinin önceden oturacağı sıra bu program tarafından belirlenecek)  
 • Her yarıyılda açılan tüm derslerin (grup sayıları ile birlikte) listesini oluşturmak ve bu derslerin içerisinde olduğu ders dosyası teslim tutanağını hazırlamak (Bu form her dönem final haftası başında bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

7.

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Kalite ve akreditasyonla ilgili ifade edilen anketleri (ders anketleri, yeni öğrenci beklenti anketi, yeni mezun anketi, öğretim üyesi anketi, araştırma görevlisi anketi) yapmak, dosyalamak ve raporlamak 
 • Kalite ve akreditasyon çalışmaları ile ilgili yapılan toplantı tutanaklarını tutmak  
 • İSO 9000, MÜDEK ve Bologna vb. çalışmaları ile ilgili belgelemeleri gerçekleştirmek  
 • Bölümün diğer komisyonlarını MÜDEK/BOLOGNA beklentileri doğrultusunda yönlendirmek
 • Öz değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine etmek
 • MÜDEK vb. kuruluşların bölüm ziyaretlerini organize etmek ve değerlendirme takımına sunulacak dokümanların hazırlanmasını koordine etmek  
 • Eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme komisyonlarının tamamından öz değerlendirme raporlarını dönemlik olarak istemek  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

8.

 

Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Mezun öğrenci veri tabanını oluşturmak ve bunları web sayfası üzerinden yayınlamak 
 • Mezun öğrenci anketlerini yapmak ve raporlamak
 • İşveren anketlerini yapmak ve raporlamak
 • Bilişim ve WEB komisyonu ile birlikte web tabanlı mezun bilgi sistemini hayata geçirmek 
 • Mezun öğrenci ve işveren anketlerinin güncellenmesini kalite ve akreditasyon komisyonu ile koordineli bir şekilde yapmak  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 

 • Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve ders muafiyetleri ile ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturmak.  
 • Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemek  
 • Öğrencilerin daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğrenim kurumunda geçtiği derslerin bölümümüzdeki eşdeğerlerini belirlemek ve intibakları uygun görülen derslerin not dönüşümlerini yapmak  
 • Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin intibakları ile ilgili dosyaları incelemek
 • Af ile gelen öğrencilerin intibaklarını yapmak
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)

 

10.

 

Mühendislik Tasarımı
ve Bitirme Projesi
Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi uygulama esaslarını oluşturmak  
 • Çok disiplinli çalışmayı mühendislik tasarımı ve/veya bitirme projesi çalışmalarından birine adapte etmek (dağıtım projesi, aydınlatma projesi, makine tasarımı, güç elektroniği tasarımı, enerji sistem tasarımı vb. projeler ortak gruplar halinde verilebilir)  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi konularının yönetmelikte belirlenen tarihlere göre ilan edilmesini sağlamak  
 • Öğrencilerin mühendislik tasarımı ve bitirme projesine kayıtlarını/ön kayıtlarını organize etmek  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi derslerinin takibi ile ilgili formları geliştirmek ve güncellemek  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi seçimlerinde öğrenci-öğretim üyesi dağılımlarını organize etmek  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi sınav jürilerinin ilanı ve organizasyonunu yapmak  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi bağıl değerlendirme sistematiğini oluşturmak  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi için poster hazırlama kural ve ilkelerini belirlemek  
 • Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi yazım formatını güncellemek
 • Yapılan mühendislik tasarımı ve bitirme projesi çalışmalarının yıllara göre dağılımlarını oluşturmak (Örneğin: araştırma, uygulama, teorik, simülasyon çalışması, gurup çalışması, disiplinler arası çalışma vb.)  
 • Bölümde yapılan bitirme tezleri ve mühendislik tasarımı raporlarının elektronik ortamda (CD olabilir) arşivlemesini yapmak  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

11.

 

Öğrencilerle Koordinasyon Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Yılda en az bir kez olmak ve her sınıfa ayrı ayrı uygulamak üzere memnuniyet anketi yapmak ve sonuçları raporlamak  
 • Danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde çalışma yapmak
 • Öğrenci ve asistan temsilcisi seçimlerini yapmak
 • Öğrenci kulüpleri ile koordinasyon sağlamak  
 • Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılmasını ve toplantı ile ilgili tutanak hazırlanmasını sağlamak  
 • Bölümümüze YGS ile kayıt yaptıran öğrencilerin istatistiklerini tutmak ve raporlamak (öğrenci puanları, yüzdelik dilimleri, kazanan öğrenci sayıları, bunların yıllara göre değişimi, mezun olan öğrenci sayıları, vb.)  
 • Öğrenci temsilcileri, sınıf temsilcileri ve/veya öğrencilerle toplantılar yaparak ders içi ve ders dışı problemlerini tespit edip çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmak  
 • Mezuniyet etkinliklerinin bölümümüz ile ilgili organizasyonları yapmak
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

12.

 

Laboratuvar Komisyonu

 

 • Laboratuvarlarda güvenlik önlemlerini düzenlemek ve çalışma emniyetini sağlamak
 • Her bir laboratuvar için bir laboratuvar panosu oluşturmak (Pano içerisinde yer alacaklar: laboratuar sorumlusu, laboratuar kuralları, laboratuar düzeni, alet/teçhizat listesi ve deney programı vb.)  
 • Asistan öğrenci kontenjanlarını belirlemek ve başvuruları koordine etmek
 • Bozulan cihazların tespit etmek ve tamir için gerekli işlemleri yapmak
 • Laboratuar genel düzeninin sürdürülmesini sağlamak
 • Deneylerin güncellenmesi ve sayısının artırılmasını sağlamak
 • Laboratuar derslerinden beklenen bölüm çıktılarını ölçmek amacı ile anket geliştirmek ve geliştirilen anketin uygulanmasını sağlamak  
 • Laboratuar deneyleri arasına tasarım deneyi eklemek
 • Gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını ve anket sonuçlarını raporlamak ve bölüm başkanlığına sunmak  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

13.

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Komisyonu

 

 • Lisansüstü yeni ders açma süreçlerini öğretim üyelerine bildirmek ve yeni ders önerilerini incelemek  
 • Lisansüstünde açılması düşünülen yeni program önerilerini organize etmek
 • Lisansüstü öğrencilerin kayıt evraklarını koordine etmek ve dosyalamak
 • Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenci sayıları ve yıllara göre mezuniyet durumlarını gösteren tablo ve grafikleri oluşturmak  
 • Yaptırılan tezler ve istatistiksel değerlendirmelerini içeren rapor oluşturmak
 • Lisansüstü öğrencilerine yönelik memnuniyet vb. anketler düzenlemek ve sonuçlarını raporlamak
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)
   

 

14.

 

Paydaşlarla iletişim ve Organizasyon Komisyonu

 

 • Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek (Güz yarıyılı başlamadan 3 hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilir)  
 • Paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek (yılda 1 kez)
 • Kariyer Günleri vb. seminer etkinlikleri düzenlemek veya destek vermek  
 • Bölüm içi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek (kahvaltı, spor faaliyetleri, piknik, sosyal sorumluluk projeleri, yardım faaliyetleri vb.)  
 • Bölümümüzü ziyarete gelen kişi ve heyetlere yönelik ev sahipliği organizasyonu yapmak
 • Bölüm organizasyonları, öğrenci yarışmaları ve laboratuarları için diğer komisyonlarla işbirliği yaparak sponsor bulma faaliyetlerinde bulunmak  
 • Her bahar yarıyılı sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlayıp bölüm başkanlığına sunmak (Yıllık faaliyet raporu en geç final haftasını takip eden son not teslim haftasında bölüm başkanlığına sunulur)