Misyon ve Vizyon

VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)

Verdiği eğitim-öğretimle, iş hayatına kazandırdığı üstün nitelikli kontrol ve otomasyon mühendisleri ile bilim ve teknolojiye kattığı değerlerle ulusal ve uluslararası platformda önde gelen bir bölüm olmaktır.

MİSYON (ÖZGÖREV)

Yıldız Teknik Üniversitesinin Özgörevi; Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama geliştirmektir.

YTÜKOM ÖG I. Temel mühendislik bilgi ve anlayışına sahip, edindiği teorik bilgi ve uygulama becerileriyle Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğini kimlik olarak özümsemiş, sistem tasarım ve gerçekleştirmede yetenekli, alanındaki gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyen, takım çalışmasına uygun, toplumun ihtiyaçlarına yaratıcı çözümler üretebilen, uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilen, liderlik ve temsil kabiliyeti yüksek, meslekî ve etik sorumluluklarının bilincinde, sorun değil çözüm üreten görev insanı Kontrol ve Otomasyon Mühendisleri mezun etmektir.
 
YTÜKOM ÖG II. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileriyle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve uygulamalı araştırma projeleri yürütmektir.
 
YTÜKOM ÖG III. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu temel mühendislik uygulamalarına ve son teknolojik gelişmelere uygun meslekî eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.