İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP)

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında uygulanan YTÜ KOOP Modeli (CO-OP - Cooperative Education), geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. Çoğunlukla stajla karıştırılan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; KOOP ise gönüllülük esasına dayanır.

Detaylı bilgi için YTÜ KOOP Eğitim Koordinatörlüğü internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) kapsamında bölümümüzle aşağıda yer alan firmalar arasında protokol imzalanmıştır:

 

KOOP eğitiminde kullanılan takvim ve formlar aşağıdaki gibidir:

  1. Başvuru için kullanılacak form ve taahhütname:
  2. KOOP öğrencisi olunca doldurulacak form:
  3. KOOP Eğitimi Sırasında kullanılacak belgeler:
  4. KOOP Eğitimi Bitiminde kullanılacak formlar: