Çalışma Alanları

 

Galip Cansever

Otomasyon Sistemleri ve Teknolojileri, Ayrık Olay Sistemleri, Sayısal Sistemler, Kontrol Uygulamaları, Bulanık ve Uzman Sistemler

Haluk Görgün

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Teknolojileri

Selahattin Dinler

Otomasyon Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Makinaları ve Sürücüleri

İbrahim B. Küçükdemiral

Doğrusal Sistemler, Doğrusal Parametreleri Değişen Sistemler, Zaman Gecikmeli Sistemler, Dayanıklı Kontrol, Aktif Süspansiyon Kontrolü

Janset Daşdemir

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri, Robotik, Yapay Sinir Ağları

Akın Delibaşı

Konveks Optimizasyon, Doğrusal Matris Eşitsizlikleri, Polinom Matris Eşitsizlikleri, Doyumlu Eyleyicili Kontrol Sistemleri, Doğrusal Parametreleri Değişen Sistemler

İlker Üstoğlu

Dayanıklı ve Optimal Kontrol, Düşük Mertebeden Kontrolör Tasarımı, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Polinom Kontrol Sistemleri, Sembolik Cebir, Hatada Güvenli Sistemler ve Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinde Uygulamaları

Özgür Turay Kaymakçı

Railway Interlocking Systems
Functional Safety and Its Industrial Applications
Model Checking
IEC 61508
EN 50126
EN 50128
EN 50129
Discrete Event Systems and Its Industrial Applications
Programmable Logic Controllers (Siemens HIMA Schneider)
Supervisory Control and Data Acquisition(SCADA) Systems
Motion Control Technologies (SiMotion Sinamics MasterDrive)
Process Control
Computer Based Control System Design
Industrial Communication Systems (Profibus Profinet Profisafe Modbus Canbus)
Railway Systems
Railway Interlocking Systems, Functional Safety and Its Industrial Applications, Model Checking, Discrete Systems and Its Industrial Applications, Programmable Logic Controllers, SCADA Systems, Process Control, Computer Based Control System Design, Industrial Communication Systems, Railway Systems 
Türker Türker Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları, Pasiflik Temelli Kontrol, Elektro-Mekanik Sistemlerin Kontrolü, Otomasyon Sistemleri, Yetersiz Eyleyicili Mekanik Sistemlerin Kararlı Kılınması.