Bitirme Çalışması

Öğrencilerimiz, KOM9000 Bitirme Çalışması kapsamında bireysel grup veya 2-3 kişilik gruplar halinde bitirme çalışmalarını gerçekleştirirler. Bu grupların, danışman öğretim üyeleriyle iletişime geçip beraber çalışma konusunda hemfikir olmaları ve lisans çalışması başlığını belirlemeleri gerekmektedir.

Bitirme çalışması gruplarının, dönem başında, FR-1771 EEF KOM Bölümü Tasarım Projesi / Bitirme Çalışması Kayıt Formu'nu doldururak bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Formla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Form, her bir grup üyesince doldurulmalıdır.
  • Herhangi bir kurumdan ekonomik ve akademik destek alınıyorsa, proje numarası ve aldığı destek de forma işlenmelidir.
  • Formun ilk ders haftasında teslim edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili dönem başında hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.
  • Beraber çalışılacak veya çalışılması istenen öğretim üyeleri, öncelik sırasına göre yazılmalıdır.
  • Danışman öğretim üyelerinin de formu imzalamaları gerekmektedir.

 

Bitirme çalışması kapsamında yazılan lisans tezinin, tez yazım kurallarına uyularak hazırlanması gerekmektedir. Bitirme çalışması tez şablonları aşağıdaki gibidir:

 

Tez teslim formları; ekipteki her bir öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulmalı, danışman öğretim üyesi tarafından imzalanmalı ve tezle beraber dönem sonunda bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

Gruplar, yaptıkları bitirme çalışması kapsamında dönem sonunda bir sunum gerçekleştirirler. Sunumla ilgili detaylar ve tarihi, dönem sonunda yapılacak duyuruluyla ilan edilir.