Tasarım Projesi

Öğrencilerimiz, KOM4321 Tasarım Projesi kapsamında bireysel grup veya 2-3 kişilik gruplar halinde bitirme çalışmalarını gerçekleştirirler. Bu grupların, danışman öğretim üyeleriyle iletişime geçip beraber çalışma konusunda hemfikir olmaları ve tasarım projesi başlığını belirlemeleri gerekmektedir.

Tasarım projesi gruplarının, dönem başında, FR-1771 EEF KOM Bölümü Tasarım Projesi / Bitirme Çalışması Kayıt Formu'nu doldururak bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Formla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Form, her bir grup üyesince doldurulmalıdır.
  • Herhangi bir kurumdan ekonomik ve akademik destek alınıyorsa, proje numarası ve aldığı destek de forma işlenmelidir.
  • Formun ilk ders haftasında teslim edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili dönem başında hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.
  • Beraber çalışılacak veya çalışılması istenen öğretim üyeleri, öncelik sırasına göre yazılmalıdır.
  • Danışman öğretim üyelerinin de formu imzalamaları gerekmektedir.

 

Gruplar, yaptıkları tasarım projesi kapsamında dönem sonunda bir poster sunumu gerçekleştirirler. Sunumla ilgili detaylar ve tarihi, dönem sonunda yapılacak duyuruluyla ilan edilir. Poster şablonu aşağıdaki gibidir: