Tasarım Projesi

Öğrencilerimiz, KOM4321 Tasarım Projesi kapsamında bireysel grup veya 2-3 kişilik gruplar halinde bitirme çalışmalarını gerçekleştirirler. Bu grupların, danışman öğretim üyeleriyle iletişime geçip beraber çalışma konusunda hemfikir olmaları ve tasarım projesi başlığını belirlemeleri gerekmektedir.

Tasarım projesi grup liderlerinin, ilk ders haftasında aşağıdaki iki formu doldurmaları gereklidir:

 

Formların doldurulmaması durumunda, öğrenciler bireysel grup olarak herhangi bir öğretim üyesine atanacaktır. Formlarla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Elektronik ve elden teslim olmak üzere 2 tür form doldurulmaktadır. İlgili formlar yukarıda paylaşılmıştır.
  • Formlar, sadece grup liderleri tarafından doldurulmalı, diğer grup üyeleri formları doldurmamalıdır.
  • Herhangi bir kurumdan ekonomik ve akademik destek alınıyorsa, proje numarası ve aldığı destek de forma işlenmelidir.
  • Formların ilk ders haftasında doldurulması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili dönem başında hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.
  • Beraber çalışılması istenen öğretim üyeleri, öncelik sırasına göre yazılmalıdır.
  • Elektronik ortamda doldurulması gereken form doldurulmamışsa, elden teslim edilmesi gereken form kabul edilmeyecektir.
  • Elden teslim edilecek formda, danışman öğretim üyelerinin de imzalarının bulunması gerekmektedir.

 

Bitirilen tasarım projesi, dönem sonunda aşağıdaki form doldurularak gönderilmelidir. Bu konuyla ilgili dönem sonunda hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.

 

Gruplar, yaptıkları tasarım projesi kapsamında dönem sonunda bir poster sunumu gerçekleştirirler. Sunumla ilgili detaylar ve tarihi, dönem sonunda yapılacak duyuruluyla ilan edilir. Poster şablonu aşağıdaki gibidir: