Ana içeriğe atla

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği insan kaynaklarıyla ve her türlü altyapı imkânlarıyla genç, dinamik, iyi donanımlı, yenilikçi ve ilham verici bir bölümdür. Temelleri Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Ölçme, Enstrümantasyon, Elektronik ve Otomatik Kontrol alanında çalışan Prof. Dr. Galip Cansever önderliğinde birkaç öğretim elemanı ile Anabilim Dalı olarak atılan Bölümümüz, 2009 yılından itibaren ülkemizin bir asrı aşan ömrüyle özellikle mühendislik alanındaki en tanınmış eğitim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Elektrik-Elektronik Fakültesi’ne bağlı aktif dört bölümden birisi haline gelmiştir.

 

Bölümümüz kısa sürede Üniversitenin en yüksek puanla öğrenci alan bölümleri arasına yerleşmiş, alanında ülkemizin en iyilerinden birisi olarak anılmaya başlamıştır. Otomatik kontrol ve endüstriyel otomasyon alanında hayli uzmanlaşmış Bölümümüz, biri derslerinin tamamı, diğeri %30’u İngilizce olan iki lisans programını yürütmektedir. Lisans programlarının yanı sıra Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bu lisans üstü programlarında derslerin çoğu İngilizce olarak verilmekte, dil şartını sağlayan öğrencilerimiz istedikleri takdirde tezlerini de İngilizce olarak yazabilmekte ve savunabilmektedir. Hâlen 900’ü aşkın öğrenci Lisans derecesi, 350’den fazla öğrenci ise Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri için eğitim almaktadır. İngilizce verilen lisans ve lisans üstü dersleri Bölümümüzü yabancı uyruklu öğrenciler için de câzip kılmaktadır. 

 

Bölümümüz kısa sürede Üniversitenin en yüksek puanla öğrenci alan bölümleri arasına yerleşmiş, alanında ülkemizin en iyilerinden birisi olarak anılmaya başlamıştır. Otomatik kontrol ve endüstriyel otomasyon alanında hayli uzmanlaşmış Bölümümüz, biri derslerinin tamamı, diğeri %30’u İngilizce olan iki lisans programını yürütmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Hâlen 500’ü aşkın öğrenci Lisans derecesi, 100’den fazla öğrenci ise Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri için eğitim almaktadır.

 

Bölümün gerek akademik ve araştırma kurumlarıyla, gerekse de sanayi ile güçlü ilişkileri bulunmaktadır. Bu ilişkilerin verimliliği ve sürekliliği bilimsel, teknolojik ve endüstriyel destek programları takip edilmek suretiyle sağlanmaktadır. Bölüm, uygulamalı ve teorik araştırmalar yaparak Türkiye ve tüm dünyadaki Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında bilgi ve uzmanlığın gelişmesine katkıda bulunacak bir mükemmeliyet merkezi olarak yapılandırılmıştır. Bölüm faaliyetleri savunma sanayiinden, modern ulaşım sistemlerine, süreç denetiminden, otomotiv sanayiine, çevre modelleme ve izleme sistemlerinden fabrika otomasyonuna kadar ülkemizin bilim ve teknolojisinin geliştirilmesine ve toplum yararına dönüştürülmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Akademik Faaliyetler

Bölümün hedefi öğrencilere sağlam bir teorik temele oturan bilgisayardan, elektronik ve elektrik mühendisliğine uzanan mühendislik yetenekleri kazandırmaktır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları sunan Bölümümüz önemli liselerden iyi notlarla mezun olan öğrencileri mühendislik derecesi, ülkemiz ve yurt dışındaki üniversitelerden mezun yüksek nitelikli öğrencileri ise Lisans Üstü dereceleri için kabul etmektedir. Bölümümüze kabul edilen öğrenciler için ERASMUS, MEVLANA, AB ve çeşitli devlet kurumlarından sağlanan finans destekleri ile yurt dışındaki birçok üniversite ile öğrenci değişimi programları mevcuttur. Öğrencilerimiz Bölümümüz hocaları tarafından yürütülen araştırma projelerinde çalışarak proje bütçelerinin burs imkânlarından da yararlanabilmektedir. Dikkat çekici akademik başarılar elde eden öğrenciler ödüllendirilmekte, doğrudan Lisans Üstü programlarına kabul edilmekte ve alanında en önde gelen kurumlarda istihdam edilmeleri için yardımcı olunmaktadır. Özenle seçilmiş adaylara yüksek seviyeli akademik öğretimle geniş ve temel bilimsel altyapı kazandıran Bölümümüz günümüzde çok hızlı değişen ve gelişen bilginin özümsenmesini mümkün kılmaktadır. Bu da mezunlarının sadece günümüz mühendislik problemlerinin üstesinden gelmelerini değil geleceğin zorlu şartlarına da hazır olmalarını sağlamaktadır.

 

Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimini saymazsak Lisans programları normal olarak dört yıllık bir eğitim süresine yayılır. Bu süreyi üç kısma ayırırsak, ilki geniş bir yelpazede temel bilim olarak verilen matematik ve fizik derslerinden oluşur. Bu ilk iki yılda öğrenci zamanının çoğunu bu temel bilim derslerine ayırır. İkinci kısım laboratuvar ve uygulama saatleri de olan zorunlu Bölüm derslerinden oluşur. Laboratuvar dersleri ikinci sınıfın sonu ve üçüncü sınıfta yoğunlaşmaktadır. Bu dersler öğrenciyi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinin çeşitli alanlarıyla temas kurmasını sağlar. Öğrenci dar bir alana hapsedilmemeye çalışılır aksine, çeşitli konularda deneyler ve projeler yaparak geniş kapsamlı mühendislik ve teknoloji bilgi, deneyim ve becerileri kazanması sağlanır. Üçüncü ve son yılda öğrenci çeşitli konu kümelerine göre gruplandırılmış seçimlik mesleki derslerle tanışır. Her bir kümedeki dersler öğrencinin belirli alanlarda derinleşmesine yardımcı olur. Öğrenci kendi ilgi alanını ve tercihlerini göz önüne alarak çeşitli gruplara ayrılmış bu derslerden istediklerini alır.

 

Bölümümüz ve dünyanın diğer tanınmış okullardan mezun olan öğrencilerin en iyileri mastır ve doktora yapmaları ve belirli alanlarda tez yaparak uzmanlaşmaları teşvik edilir. Böylece iyi öğrencilerin bilinçli olarak alacakları yüksek seviyedeki eğitimle yarının teknoloji ve akademi liderleri olmasına yol açılmış olur. Bölümümüz 100 civarındaki Lisans Üstü öğrencisiyle mastır ve doktora eğitiminde en iddialı ve en çok tercih edilen Bölümlerden biri olma yolundadır. Lisans Üstü eğitimlerinin sonunda Yüksek Mühendis ve Doktor unvanı kazanan mezunlarımız kazandıkları bu parlak kariyerlerini Türkiye ve tüm dünyada tanınan oldukça önemli araştırma kurumlarında, yüksek teknoloji ve Ar-Ge firmalarında ve üniversitelerde önemli kademelere yükselerek sürdürmektedirler.

 

Araştırma Faaliyetleri

Bölümümüz araştırma faaliyetlerini, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinin disiplinler arası yapısı gereği çok geniş uygulama alanlarına yayılmış konu başlıklarında sürdürmektedir. Öğretim elemanlarımız teorik ve deneysel çalışmalarını münferiden yaptıkları gibi Bölümümüz, Fakültemiz, Üniversitemiz hatta ülkemizde ve yurt dışında alanında söz sahibi meslektaşlarıyla yürütmekte, bu çalışmaları prestijli dergilerde makale olarak yayınlamakta, ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğ olarak sunmaktadır. Etkin bir akademik danışmanlık hizmetiyle Lisans Üstü, hatta Lisans öğrencilerinin eğitimleri sırasında yapmak zorunda oldukları araştırma, tasarım ve mezuniyet projelerinin mevcut bilgi ve deneyime katkıda bulunması, sanayinin bir problemine çözüm getirmesi veya yeni bir ürüne dönüşecek şekilde düzenlenmesi ve tamamlanması teşvik edilmektedir. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği gibi çok geniş uygulama alanları olan bir Bölümün mensupları olarak hedefimiz sağlam mühendislik temelleri üzerine çok hızlı gelişen elektrik-elektronik-mekatronik, kontrol ve otomasyon teknolojilerinin son imkânlarıyla bütünleşmiş çözümler, ürünler ve süreç iyileştirmeleri üretebilmeliyiz. Buna göre aşağıdaki çalışma konuları Bölümüzüm ilgi alanına giren konuların başında gelmektedir:

 

     •    Otomatik kontrol sistem tasarımı, geliştirilmesi ve uygulamaları

     •    Gerçek zamanlı kontrol

     •    Karmaşık sistem ve süreçlerin modellenmesi ve kontrolü

     •    Robotik

     •    Havacılık Elektroniği (Aviyonik Mühendisliği)

     •    Ulaşım sistemleri ve trafik kontrolü

     •    Bulut temelli kontrol ve gömülü ağ yapıları

     •    Süreç denetimi

     •    Çevre izleme ve modelleme

     •    Otomotiv sistemleri

     •    SCADA ve insan-makine arayüzü

     •    İleri otomasyon sistemleri

     •    Kontrol ve otomasyon için paralel hesaplama sistemleri

     •    Kontrol Mühendisliğinde iletişim ağları

     •    Elektronik sistemler ve cihazlar

     •    Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM)

     •    İşaret işleme ve sistem analizi

     •    Kontrol uygulamalarında görüntü işleme ve bilgisayarlı görme

     •    Nesnelerin interneti

     •    Elektrik sürücüleri

     •    Güvenlik

     •    Algılayıcı ve eyleyici teknolojileri

 

Prof. Dr. Şeref Naci Engin

YTÜ EEF KOM Bölüm Başkanı