Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

PÇ1aMatematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
bMatematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
cKontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi alma
dKontrol ve Otomasyon Mühendisliği alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
PÇ2aKarmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
bBu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
PÇ3aKarmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
bBu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÇ4aMühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
bBilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
PÇ5aKarmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
bKarmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
cKarmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
dKarmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
eKarmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları yorumlama becerisi
PÇ6aBireysel çalışma becerisi
bDisiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
cÇok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
PÇ7aTürkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
bEn az bir yabancı dil bilgisi
cYazılı raporları anlama becerisi
dEtkin rapor yazma becerisi
eTasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
fEtkin sunum yapabilme becerisi
gAçık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
PÇ9aMesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
bMühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
PÇ10aProje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
bGirişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
cSürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
PÇ11aMühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
bMühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
PÇ12aKontrol sistemleri hakkında bilgi kazanması
bOtomasyon sistemleri hakkında bilgi kazanması
cİstatistik ve olasılık hakkında bilgi kazanması
dTürevsel denklemler hakkında bilgi kazanması
eLineer cebir hakkında bilgi kazanması
fKompleks değişkenler hakkında bilgi kazanması
gAyrık matematik hakkında bilgi kazanması