Ana içeriğe atla

Elektronik Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı Elektrik ve Elektronik Ölçmeler, Elektronik ve Sayısal Sistemler derslerinin uygulamalarının ve deneylerinin yapıldığı laboratuvarımızdır. Mekânsal boyuttaki son değişimi 2006 yılına dayanmaktadır.

 

Analog elektroniğe ilk adım olarak kabul edilen diyotlar, kontrollü yarı iletkenler ve dijital elektronik dünyasının olmazsa olmazı olan saat işaretleri içerikli deneysel çalışmalar laboratuvarımızda yapılmaktadır. Yine akım ve/veya gerilim kontrollü elektronik sistemlerin ve geri-besleme yapıları içerikli analog sistemlerin gerçeklenebilirliği bu ortam ile sağlanmaktadır.

 

Sıfır ve bir değerleri ile başlayan dijital işaretler dünyasına temel ve/veya/ters alma işlemleri ile açılan ve adım motoru kontrolüne kadar uzanan bir uygulama yolu bu laboratuardan geçmektedir. Dijital işaretler dünyası, dış dünyada bilgisayar sistemlerine ve uç noktalarda yer alan askeri sistemlere kadar uzanmaktadır.


Laboratuvarın uygulama ortamı;

Devre elemanlarının bağlantı yollarını sağlayan breadboard,
İşlenecek olan sinyalleri ortama verecek olan sinyal jeneratörü,
Devre üzerinde oluşacak olan sinyalleri görsel boyutta kullanıcıya sunacak olan osiloskop,
Sisteme gerekli olan DC besleme sinyallerini AC şebekeden alarak doğrultup verecek olan güç kaynağı,
Analog ve dijital çok fonksiyonlu ölçü aleti
Devre elemanları üzerinde fiziksel işlemleri yapma olanağını sağlayacak olan el aletlerini de kapsamına alan 8 adet deney setinden oluşmaktadır.


Ayrıca deney setlerinde yer alan elemanlara ait yedekler ve deneylerde kullanılacak olan yarı iletken malzemelere ait bilgileri içermekte olan kitapçıklar da bu çalışma alanı kapsamına alınmıştır.

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi/Elektrik-Elektronik Fakültesi/Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği yapısı dahilinde yer alan Elektronik Laboratuvarı, teori derslerinden ayrık olarak kendileri birer ders olan Ölçme Laboratuvarı, Analog Elektronik Laboratuvarı ve Sayısal Elektronik Laboratuvarı derslerine ev sahipliği yapmaktadır.