Ana içeriğe atla

Komisyonlar

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİNBaşkan
Doç. Dr. İbrahim ALIŞKANÜye
Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞARÜye

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATIBaşkan
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye
Arş. Gör. Berkem VURALÜye

 • İnternet sitesini düzenler.
 • İnternet sitesinde duyuru ve içerik yayınlar.
 • Sosyal medyayı düzenler.
 • Sosyal medyada duyuru ve içerik yayınlar.
 • Bölüm işleyişinde kullanılacak yazılımları geliştirir.
 • Bölüm bünyesindeki bilgisayarları güncel tutar.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ADIGÜZELBaşkan
Arş. Gör. Neslihan KARAŞÜye
Arş. Gör. Berkem VURALÜye

 • Bölümü tercih edecek öğrencilere yönelik düzenlenen tanıtım günlerinde bölümü tanıtır.
 • Bölümü ziyaret eden misafirlere yönelik bölüm etkinliklerinde görev alır.
 • Bölüm tanıtım kitapçığını hazırlar ve günceller.
 • Bölüm tanıtımıyla ilgili materyalleri hazırlar.
 • Bölüme kayıt olacak lisans öğrencilerin kayıtlarını yapar.
 • Akademik yılbaşında oryantasyon sunumu yapar.

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİNBaşkan
Prof. Dr. Veysel GAZİÜye

 • Dış paydaşlara yönelik anketleri yapar.
 • Dış paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek ve bölüm geliştirmelerini bildirir.
 • Staj olanaklarının arttırılması için dış paydaşlarla iletişim içinde bulunur.
 • Bölümümüzü ziyarete gelen kişi ve heyetlere yönelik ev sahipliği organizasyonu yapar.
 • Lisans dersleri ve lisansüstü seminer dersi için dış paydaşlardan seminerler organize eder.
 • Teknik gezi organizasyonlarını yapar. Seminer etkinlikleri düzenlemek veya destek verir.
 • Bölüm içi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.
 • Bölüm organizasyonları, öğrenci yarışmaları ve laboratuarları için sponsor bulma faaliyetlerinde bulunur.

Dr. Öğr. Üyesi Bilal EROLBaşkan
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye
Arş. Gör. Ammar URGANÜye

 • Lisans ve lisansüstü ders programlarını hazırlar ve derslikleri belirler.
 • Lisans ve lisansüstü sınav programlarını hazırlar ve derslikleri belirler.
 • Sınav gözetmen görevlendirme kriterlerini belirler.

Doç. Dr. Levent UCUNBaşkan
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye

Bölüm KOOP işlerini yürütür.

Doç. Dr. Levent UCUNBaşkan
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIRANÜye
Arş. Gör. Buse TACAL UCUNÜye
Arş. Gör. Ammar URGANÜye
Arş. Gör. Ramazan KAYAÜye

 • Kalite ve akreditasyonla ilgili ifade edilen anketleri yapar, dosyalar ve raporlar.
 • Kalite ve akreditasyon çalışmalarıyla ilgili yapılan toplantı tutanaklarını tutar.
 • İSO 9000, MÜDEK ve Bologna vb. çalışmalarıyla ilgili belgelemeleri gerçekleştirir.
 • Bölümün diğer komisyonlarını MÜDEK/BOLOGNA beklentileri doğrultusunda yönlendirir.
 • Öz değerlendirme raporunun hazırlanmasını koordine eder.
 • MÜDEK vb. kuruluşların bölüm ziyaretlerini organize eder ve değerlendirme takımına sunulacak dokümanların hazırlanmasını koordine eder.
 • Tüm komisyonların öz değerlendirme raporlarını dönemlik olarak istemek.

Dr. Öğr. Üyesi Mumin Tolga EMİRLERBaşkan
Arş. Gör. Ammar URGANÜye
Arş. Gör. Buse TACAL UCUNÜye
Arş. Gör. Ramazan KAYAÜye
 • Ders içeriklerini belirler ve bu bağlamda derslerin güncelliğini sağlar.
 • Yeni ders açma süreçlerini öğretim üyelerine bildirir ve yeni ders önerilerini inceler.
 • Yeni öğretim planlarının oluşumunu organize eder.
 • Ders ön şartlarını günceller ve dersler arasındaki mantıksal akış diyagramlarını oluşturur.
 • Derslerde terminoloji ve notasyon birliğini sağlar.
 • Eğitim amaçları, program çıktıları, misyon ve vizyonu günceller.
 • Program çıktılarının zorunlu derslere dağıtımını yapar ve ders içeriklerinin güncellenmesini sağlar.

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEKBaşkan
Arş. Gör. Esra KAYA AYANAÜye

 • Yeni ders açma süreçlerini öğretim üyelerine bildirir ve yeni ders önerilerini inceler.
 • Açılması düşünülen yeni program önerilerini organize eder.
 • Öğrencilerin kayıt evraklarını koordine eder ve dosyalar.
 • Programlarda kayıtlı öğrenci sayıları ve yıllara göre mezuniyet durumlarını gösteren tablo ve grafikleri oluşturur.
 • Yaptırılan tezler ve istatistiksel değerlendirmelerini içeren rapor oluşturur.
 • Öğrencilere yönelik memnuniyet vb. anketler düzenler ve sonuçlarını raporlar.

Prof. Dr. Şeref Naci ENGİNBaşkan
Arş. Gör. Neslihan KARAŞÜye

 • Mezun öğrenci veri tabanını oluşturur.
 • Mezun öğrenci anketlerini yapar ve raporlar.
 • Mezun öğrenci veri tabanını oluşturur.
 • Mezun öğrenci ve işveren anketlerini yapar ve raporlar.
 • Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarır; rehberlik ve motivasyon sağlar.
 • Mezunlar Koordinatörlüğü ve Mezunlar Derneği ile iletişim içinde bulunur, faaliyetlerini duyurur, faaliyetlerine katılır ve gerekirse çalışmalarından faydalanır.

Doç. Dr. Yavuz ERENBaşkan
Arş. Gör. Ammar URGANÜye
Arş. Gör. Buse TACAL UCUNÜye
Arş. Gör. Muhammet Ammar ŞAVVAÜye

 • Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve ders muafiyetleriyle ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturur.
 • Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler.
 • Öğrencilerin daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğrenim kurumunda geçtiği derslerin bölümümüzdeki eşdeğerlerini belirler ve intibakları uygun görülen derslerin not dönüşümlerini yapar.
 • Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin intibaklarıyla ilgili dosyaları inceler.
 • Afla gelen öğrencilerin intibaklarını yapar.

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇATALBAŞBaşkan
Arş. Gör. Ramazan KAYAÜye

 • Yılda en az bir kez olmak ve her sınıfa ayrı ayrı uygulamak üzere memnuniyet anketi yapar ve sonuçları raporlar.
 • Danışmanlık hizmetlerini iyileştirme yönünde çalışma yapar.
 • Öğrenci ve araştırma görevlisi temsilcisi seçimlerini yapar.
 • Öğrenci kulüpleriyle koordinasyon sağlar.
 • Dönem başlarında danışman - öğrenci toplantılarının yapılmasını ve toplantıyla ilgili tutanak hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin istatistiklerini tutar ve raporlar (öğrenci puanları, yüzdelik dilimleri, kazanan öğrenci sayıları, bunların yıllara göre değişimi, mezun olan öğrenci sayıları, vb.).
 • Öğrenci temsilcileri, sınıf temsilcileri ve/veya öğrencilerle toplantılar yaparak ders içi ve ders dışı problemlerini tespit edip çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Akademik yılsonunda mezuniyet töreni için talep edilen çalışmaları yapar.

Koordinatörlük
Doç. Dr. İbrahim ALIŞKANBaşkan
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye
A Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem MERCİMEKBaşkan
Arş. Gör. Berkem VURALÜye
B Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Onur AKBATIBaşkan
Arş. Gör. Buse TACAL UCUNÜye
C Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇATALBAŞBaşkan
Arş. Gör. Neslihan KARAŞÜye
D Komisyonu
Doç.Dr. İbrahim ALIŞKANBaşkan
Arş. Gör. Esra KAYA AYANAÜye
E Komisyonu
Doç. Dr. Üyesi Yavuz ERENBaşkan
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye
F Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ADIGÜZELBaşkan
Arş. Gör. Muhammet Ammar ŞAVVAÜye
G Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mumin Tolga EMİRLERBaşkan
Arş. Gör. Celal Tayfur KOÇÜye

 • Koordinatörlük
  • Staj bitiş evraklarını inceleyip kabul eder ve staj defterini komisyona sevk eder.
 • Komisyonlar
  • Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder ve staj başlangıç evraklarını onaylar.
  • Staj defterlerini değerlendirir.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIRANBaşkan
Arş. Gör. Esra KAYA AYANAÜye
Arş. Gör. Ramazan KAYAÜye
Arş. Gör. Muhammet Ammar ŞAVVAÜye

Prof. Dr. Veysel GAZİBaşkan
Arş. Gör. Esra KAYA AYANAÜye
Arş. Gör. Kadircan KURTULUŞÜye
Arş. Gör. Muhammet Ammar ŞAVVAÜye

 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması uygulama esaslarını oluşturur.
 • Öğrencilerin, tasarım projesi ve bitirme çalışması gruplarına kayıtlarını ve danışmanlara dağılımlarını organize eder.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması derslerinin takibiyle ilgili formları geliştirir.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması yazım formatını günceller.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması için poster hazırlama kural ve ilkelerini belirler.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması sunum programlarını hazırlar.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması jürilerinin ilanını ve organizasyonunu yapar.
 • Tasarım projesi ve bitirme çalışması bağıl değerlendirme sistematiğini oluşturur.
 • Yapılan çalışmaların, bilgisayar ortamında arşivlenmesini sağlar.
 • Yapılan tasarım projesi ve bitirme çalışması çalışmalarının yıllara göre dağılımlarını oluşturur.

Dr. Öğr. Üyesi Claudia Fernanda YAŞARBaşkan
Dr. Öğr. Üyesi Bilal EROLÜye
Arş. Gör. Neslihan KARAŞÜye
Arş. Gör. Berkem VURALÜye

 • Erasmus ve Farabi komisyonunun çalışma ilkelerini belirler.
 • Erasmus ve Farabi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütür.
 • Yurt dışındaki bölümlerle Erasmus programı çerçevesinde anlaşmalar düzenler.
 • Yurt dışındaki kurumlarla işbirliği imkanlarını araştırır.
 • Erasmus ve Farabi kapsamında alınan derslerin uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünü yapar.
 • Erasmus ve Farabi kapsamındaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışır.
 • Üniversitemiz uluslararası ilişkiler ofisinin bölümümüzle ilgili öğrenci değişim programlarını yürütür.
 • Erasmus ve Farabi kapsamında karşı taraftan alınan derslere ait doküman ve ders tanıtım formlarının teminini sağlar ve arşivler.