Ana içeriğe atla

2023-2024 Bahar Dönemi Ders Programları ve Kayıt Kılavuzu

  • KOM4321 ve KOM9000 kodlu derslerin alınabilmesi için OBS'den seçildikten sonra e-Kayıt formunun doldurulması gereklidir. Bu konuyla ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır.
  • Geçerli mazereti olan öğrencilerimizin dilekçe işlemleriyle ilgili bilgilendirme, bu duyuru içerisinde verilecektir.
  • Ders kayıt Kılavuzunun 2.4 maddesi gereğince çakışan dersler için daha önce alınıp alınmama durumuna göre aşağıda belirtilen durumlara göre ders alacak olan öğrencilerimizin, dilekçelerini 20.02.2024 Salı günü saat 16:00'a kadar elden Bölüm Sekreterliği' ne teslim etmesi gerekmektedir.
    • İki uygulama dersi çakışıyor ise daha önce alınmasına bakılmaksızın bu dersler aynı anda alınamaz.
    • Biri uygulamalı diğeri teorik ders çakışıyor ise teorik dersin daha önce alınmış ve F0 dışında başarı notuna sahip olunması durumunda bu dersler alınabilir.
    • İki teorik ders çakışıyor ise en az birinin F0 dışında başarı notuna sahip olması durumunda bu dersler alınabilir.