Ana içeriğe atla

2023 - 2024 Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavları

2023 - 2024 Güz yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavlarına girecek Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinin dikkatine :

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2020 - 2021 Bahar yarıyılından başlamak üzere Doktora Yeterlik Sınavlarının uygulanmasında bir dizi değişikliğe gidilmiştir. 2023 - 2024 Güz Yarıyılı için önemli tarihler ve adımlar aşağıdaki belgede belirtilmektedir.

Doktora Yeterlik Sınavları yazlı ve sözlü sınavlar olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı Doktora Yeterlik ilk aşama olan yazılı sınav kapsamında yeterliği belirleyecek dersler öğrencinin lisansüstü eğitimi sırasında aldığı dersler göz önünde bulundurularak seçilecektir. Öğrenci farklı lisansüstü dersleriyle ilgili en az 7 sorudan 4 tanesini seçerek, 100 dakikalık sınav süresince cevaplayacaktır.

Yeterlik yazılı sınav tarihi aşağıda belirtilmektedir.

· Yazılı Sınav Tarihi 05 Aralık 2023 Salı

· Yazılı Sınav Saati: 11.00

· Yazılı Sınav Yeri: KOM Toplantı Odası

Yeterlik sözlü sınavı ise her öğrencinin planlamasına bağlı olarak değişir en geç 25 Aralık 2023 tarihine kadar yüz yüze olacak şekilde yapılır.

· Öğrencinin yazılı bölümden başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı sınav puanı en az 70/100 olmalıdır.

· Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır

· Yazılı ve sözlü sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.

· Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.