Ana içeriğe atla

Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması

Ön Bilgilendirme

 • Öğrencilerimiz, KOM4321 Tasarım Projesi ve KOM9000 Bitirme Çalışması dersleri kapsamında bireysel grup ya da en fazla 3 kişilik gruplar halinde çalışmalarını gerçekleştirirler. Bu grupların, çalışmak istedikleri danışmanlarıyla iletişime geçmeleri ve çalışma başlıklarını belirlemeleri gerekmektedir.
 • Bireysel olmayan çalışma gruplarının kendi aralarında bir ekip lideri belirlemeleri gereklidir. Belirlenen ekip lideri, aynı zamanda e-formların doldurulmasından sorumlu ekip üyesi olacaktır. E-formları sadece ekip liderleri doldurmalıdır.
 • Kayıt ve teslim süreçleri e-formlar ile yürütülmekte olup sunumlar yüzyüze gerçekleştirilmektedir.
Önemli Tarihler
Danışman Kayıtlarıİlk ders haftası
Ara Rapor TeslimiVize haftası
Çalışma Teslimi ve SunumuFinal haftası

 

Danışman Atamasının Gerçekleştirilmesi

Çalışma gruplarının, danışman atamalarının gerçekleşmesi için sadece ekip liderlerinin aşağıdaki e-kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Danışman atama kaydıyla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

 • Çalışma gruplarının danışman atama talepleri, sadece e-kayıt formu üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Formun tekrar doldurulma imkanı tanınmayacağından bilgilerin doğru olduğundan emin olun.
 • Danışman ataması yapılacak grupların, ilgili dersi aynı zamanda OBS üzerinde de alması gerekmektedir. OBS üzerinde dersi almayan öğrencilerin, ders ekle-sil dilekçelerini bölüm sekreterleriğine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 • E-kayıt formunun ilk ders haftasında doldurulması gerekmektedir. Formun kapanış tarihi, form içerisinde belirtilmekte olup bu konuyla ilgili dönem başında hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.
 • Danışman atamaları, danışmanların grup kotasına göre gerçekleştirileceğinden alternatifli danışman seçimi yapılmaktadır. Buna göre, çalışma grupları öncelik sırasına göre en az 1 ya da en fazla 3 danışman seçeceklerdir.
 • Grup kotasından daha fazla çalışma grubunun seçtiği danışmana, istediği grupları seçme hakkı tanınacaktır. Bu durumdan dolayı, çalışma gruplarının çalışmak istediği danışmanla görüşmesi önerilir.
 • Danışman atamaları, grup kotalarının doluluğuna bağlı olarak yüksek öncelikten düşük önceliğe doğru gerçekleştirilecek ve her danışmanın eşit sayıda çalışma grubunu alması sağlanacaktır.
 • Seçtiği danışmanlara atanamayan gruplar, kotası dolmamış diğer danışmanlara atanacaktır.

Rapor Yazımı

 • Çalışma grupları, ders kapsamında yaptıkları çalışmaları için Vize haftasında teslim etmek üzere ara rapor yazmaları gerekmektedir.
 • Çalışma dili; çalışma grubunda en az 1 %100 İngilizce programı öğrencisi olan gruplar için İngilizce (ara rapor formatı İngilizce diline çevrilmelidir) ve çalışma grubunda %100 İngilizce programı öğrencisi olmayan gruplar için Türkçe olmalıdır.
 • Ara raporun teslim edilmesi için çalışma gruplarına Vize haftasından sonraki haftaya kadar süre verilecek olup bu konuyla ilgili vize haftasından önce hatırlatma duyurusu yapılmaktadır.
 • Ara rapor, aşağıda verilen formata uygun olarak doldurulmalı ve sadece ekip liderleri tarafından e-form üzerinden teslim edilmelidir.

Çalışma Teslimi ve Sunumu

 • Çalışma grupları, ders kapsamında yaptıkları çalışmaları için Final haftasında teslim etmek üzere son rapor yazmaları gerekmektedir. Çalışma, KOM4321 Tasarım Projesi için Poster ve Son Rapor (ara rapor formatı kullanılmalıdır, danışmanın tercihine göre ara raporun devamı ya da yeni bir rapor olabilir) iken KOM9000 Bitirme Çalışması için Lisans Tezi'dir. Detaylar için danışman ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Çalışma dili; çalışma grubunda en az 1 %100 İngilizce programı öğrencisi olan gruplar için İngilizce, çalışma grubunda %100 İngilizce programı öğrencisi olmayan gruplar için Türkçe olmalıdır.
 • Son raporun teslim edilmesi için çalışma gruplarına final haftasının 3. gününe kadar süre verilecek olup bu konuyla ilgili final haftasından önce hatırlatma duyurusu yapılacaktır.
 • Son rapor, aşağıda verilen formatlara uygun olarak doldurulmalı ve sadece ekip liderleri tarafından e-form üzerinden teslim edilmelidir.
 • Çalışma grupları, yaptıkları çalışmaları final haftası sonunda juriye sunarlar. Sunumlar 15dk sürmektedir ve sunum programı son final haftasında yayınlanacaktır.
 • Sunumlar, KOM4321 Tasarım Projesi grupları için Poster üzerinden gerçekleştirecekken KOM9000 Bitirme Çalışması grupları için hazırlayacakları sunum dosyası üzerinden gerçekleştirecektir.

Dersin Değerlendirilmesi

Çalışma grupları, aşağıda verilen ders performanslarına göre değerlendirilecektir:

 1. Ara rapor (Formata ve yazım diline uygunluk, içerik - danışman tarafından)
 2. Son rapor (Formata ve yazım diline uygunluk, içerik - danışman tarafından)
 3. Sunum (Sunum performansı ve zamanın verimli kullanılması - jüri tarafından)